Hej Sverige, välkommen till Länsförsäkringars Forskningsfond och Samhällssnackarna. Vilka vi är som snackar och vad vi snackar om, jo vi kommer från både forskarvärlden och näringslivet från offentliga sektorn och civilsamhället och mestadels handlar det om samhället vi bor i, hur det fungerar idag och hur det kanske borde fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet på längden och tvären. I detta avsnitt snackar vi om den svenska tillväxten och vilka utmaningar de nya trenderna på arbetsmarknaden innebär. I studion har vi Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet och Tim Brooks, chef avdelning Företag vid Tillväxtverket. Samtalet modereras av Annika Dopping. Varsågod Annika!

Hej Sverige, välkommen till Länsförsäkringars Forskningsfond och Samhällssnackarna. Vilka vi är som snackar och vad vi snackar om, jo vi kommer från både forskarvärlden och näringslivet från offentliga sektorn och civilsamhället och mestadels handlar det om samhället vi bor i, hur det fungerar idag och hur det kanske borde fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet på längden och tvären. I detta avsnitt snackar vi om barn och ungas hälsa under Corona pandemin. I studion har vi Anna Sarkadi, professor och specialist i socialmedicin vid Uppsala universitet och Kristina Ström Olsson, hälsostrateg och välfärdsanalytiker på Länsförsäkringar AB. Samtalet modereras av Annika Dopping.

I detta avsnitt snackar vi om Corona, den inverkan pandemin har på klimatet och vad som händer med morgondagens ekonomier. I studion har vi Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Alexandra Stråberg, chefekonom och ansvarig för hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar AB. Samtalet modereras av Annika Dopping.

I det här avsnittet snackar vi om vikten av relevant och oberoende fakta i ett samhälle där
inriktningen på nyheterna bestäms av mängden ”klick”. De som snackar är Kay Glans, chefredaktör
på tidskriften Respons och Sten Widmalm, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala
universitet. Annika Dopping leder och modererar samtalet.

I det här avsnittet snackar vi om vad som händer i glesbygden med en krympande befolkning och ett samhälle där urbaniseringen tilltar och risken för att konflikten mellan stad och landsbygd ökar med PO Tidholm, journalist, författare och föreläsare samt Josefina Syssner, kulturgeograf och verksam som forskare och lektor på Linköpings universitet. Samtalet modereras av Annika Dopping.

Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Samhällssnackarna. I det här avsnittet snackar vi om klimatet och ansvarsfullt ledarskap för en hållbar framtid med Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi samt Pär Holmgren naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB, författare och tidigare meteorolog vid SVT. Samtalet modereras av Annika Dopping.

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App