I det här avsnittet snackar vi om vikten av relevant och oberoende fakta i ett samhälle där
inriktningen på nyheterna bestäms av mängden ”klick”. De som snackar är Kay Glans, chefredaktör
på tidskriften Respons och Sten Widmalm, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala
universitet. Annika Dopping leder och modererar samtalet.

I det här avsnittet snackar vi om vad som händer i glesbygden med en krympande befolkning och ett samhälle där urbaniseringen tilltar och risken för att konflikten mellan stad och landsbygd ökar med PO Tidholm, journalist, författare och föreläsare samt Josefina Syssner, kulturgeograf och verksam som forskare och lektor på Linköpings universitet. Samtalet modereras av Annika Dopping.

Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Samhällssnackarna. I det här avsnittet snackar vi om klimatet och ansvarsfullt ledarskap för en hållbar framtid med Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi samt Pär Holmgren naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB, författare och tidigare meteorolog vid SVT. Samtalet modereras av Annika Dopping.

Load more